Všehochuť - Slova, ve kterých často chybujeme


matej.zelinka@gmail.com
+420 602 422 821

facebooktwitterinstagramlinkedin

Slova, ve kterých často chybujemePři hledání nejčastějších chyb v pravopise a psaní tohoto článku mi došlo, že ta známka z češtiny byla oprávněná. Některá slova jsem fakt používal špatně. Stejně tak dost často narážím na komentáře, diskuzi,... kde mnozí také chybují. Zarážející je, že se chyby objevují i v některých médiích nebo propagačních materiálech. Ale jak by řekl klasik: "chybovat je lidské".

standardní
Tomuto slovu patří přední příčky pomyslného žebříčku chybovosti. Můžete se dočíst, že vám firma nabízí "nadstandartní služby".
Základem je slovo standard s D na konci. T bychom napsali, jednalo by se o slovo odvozené od standarty (vlajky).

tchyně
Tchyně píšeme často s dlouhým Ý. Je dovozeno od slova tchán, náhradou přípony pro mužský rod příponou -yně, která je pro ženský rod.

bychom a byste
Sloveso být v podmiňovacím způsobu dělá velké problémy. Především jde o bychom. To rádi nahrazujeme nespisovným bysme nebo by jsme. Dále pak tvar byste. Ten s oblibou píšeme jako by jste.

raný x ranný a ranní x raní
Těch N není nikdy dost, ale občas jsou dvě trochu na škodu.
Raný znamená časný (raný středověk nebo rané brambory či rané dětství.
Ranný má něco společného s ránami (ne rány). Takže třeba šestiranný kolt nebo v medicíně ranná infekce (infekce v ráně).
Ranní je spojováno s ránem (ranní snídaně, běh, nevolnost nebo ptáče, co dál doskáče.
Raní je tvar slovesa ranit. Takže v kontextu můžeme někoho zranit.

mně - na začátku věty
Zájmeno já patří k nočním můrám. A nejen u školáků. Častou chybou je psaní nesprávného tvaru mě ve větách typu: Mně se ta knížka nelíbí, Mně to nevadí, Mně to můžeš říct.
V takových větách je zájmeno já ve 3. pádu. Psát proto musíme tvar mně.
Samozřejmě existují i věty, ve kterých je psaní tvaru mě na začátku věty správné. Například: Mě překvapilo, že to neumíš. Zde se jedná o 4. pád.
Pomůcka je: 2. a 4. pád - krátký tvar - mě, 3. a 6. pád - dlouhý tvar mně. Nebo si můžeme pomoci zájmenem ty: mě jako tebe, mně jako tobě.

viz
Slovo viz má mnoho lidí zafixované jako zkratku a píší nesprávně viz. s tečkou. O žádnou zkratku se však nejedná. Viz je tvarem pro rozkaz od slovesa vidět. K tečce tedy není žádný důvod.

s hranolky
Najdete jen málo restaurací nebo stánků s rychlým občerstvením, kde by vám nabízeli spisovné hranolky. Většinou totiž v jídelním lístku najdete kuře s hranolkami. Základem je slovo hranolek - mužského neživotného rodu, nikoli ženského. Tím pádem si objednávejte pouze kuře s hranolky (jako s hrady).

výjimka
Slovo výjimka můžeme často vidět napsané nesprávně jako vyjímka. Výjimka je sice odvozena od slovesa vyjímat, ale při odvozování od sloves někdy dochází ke krácení (í - i) a zároveň dochází k prodlužování předpon vy- na vý-. Ze slovesa vyjímat tedy vznikne podstatné jméno výjimka s obrácenou délkou hlásek.
U přídavného jména výjimečný a příslovce výjimečně píšeme délku samohlásek shodně s podstatným jménem. Jsou totiž odvozena od něj a ne od slovesa vyjímat.
Podobně byla vytvořena například slova výšivka od vyšívat či výhybka od vyhýbat.

tip a typ
Tato dvě slova jsou často zaměňována. A přitom spolu nemají nic společného. Zatímco tipem něco odhadujeme nebo doporučujeme, typ zastupuje skupinu (lidí, zvířat,...) s nějakými určitými vlastnostmi.

shlédnout × zhlédnout
S těmito slovy se setkáváme skoro na každém kroku. Víte podle čeho psát z a s? Obě se stejně čtou, ale jejich význam je odlišný. Shlédnout představuje činnost, při které hledíme na daný předmět shora dolů. Místo toho zhlédnout je ve významu něco spatřit.

Příklad:
Shlédli jsme z věže hradu do údolí.
Včera jsem zhlédl zajímavý film.

Co byste napsali v této větě?: Z balkónu jsme shlédli nebo zhlédli krásný balet.

100 Kč x 100,-
Ceny jsou v textech to důležité jak pro zákazníka, tak pro firmu samotnou. A když někdo nedokáže správně napsat cenu, vypovídá to o jeho nabízených službách.
Správně tedy píšeme 100 Kč nebo 100 ,-. Nikdy obě varianty dohromady!

hold X holt
Mnoha lidem dělá problémy také správné používání slov holt a hold. Obě se stejně vyslovují, ale každé má jiný význam a jinak se také píší.
Význam slova hold (s D na konci) je pocta. Vzdáváme hold králi. Naopak holt (s T) znamená zkrátka/prostě. Holt to udělám až zítra.


A tak bych mohl pokračovat dál. Problematických slov je v češtině spoustu. Proto je tak krásná. Pokusím se občas tento článek aktualizovat a přidat další slova.

Diskuse pro článek Slova, ve kterých často chybujeme:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?


smt skuteč
hudební skuteč
chrudimka
altus
czech hardcore jumpers